هتل روتانا

این پروژه واقع در استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا، جنب هتل مدائن می باشد.

این پروژه با ۲۳ طبقه شامل تجاری و مسکونی در زمینی به مساحت  ۵۶۰۰ متر مربع در حال احداث می باشد.

ضلع شمالی این ملک دارای طولی در حدود ۶۸ متر،ضلع غربی آن ۷۱متر، ضلع شرقی ۵۴ متر و ضلع جنوبی آن در حدود ۷۷ متر می باشد.

 

 

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد

هتل روتانا _ مشهد